Stavoklima

Realizujeme projekty za podpory EU

Projekt "SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVOKLIMA S.R.O."

Společnost STAVOKLIMA s.r.o. realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti STAVOKLIMA s.r.o.“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011474,

který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Předmětem projektu je:

  • instalace nového CNC laseru,
  • instalace fotovoltaické elektrárny,
  • instalace tepelných čerpadel.

Díky realizaci celé akce dojde zejména ke snížení energetické náročnosti provozu ve výrobní hale a administrativní budovy v sídle společnosti
na adrese Budějovická č. p 450, Homole. Dále dojde k výraznému snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Provedením daného projektu dojde k trvalé úspoře energie.

Projekt „PREZENTACE FIRMY STAVOKLIMA NA VELETRZÍCH ISH 2017-2019“

Předmětem projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007460 PREZENTACE FIRMY STAVOKLIMA NA VELETRZÍCH ISH 2017-2019 je individuální účast žadatele, společnosti STAVOKLIMA s.r.o., na významných zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na vzduchotechniku a TZB, s cílem propagace firmy a jejích produktů na zahraničních trzích.

Hlavní cíle a výsledky projektu:

  • zvýšení počtu zahraničních obchodních partnerů
  • zvýšení exportních tržeb

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Marketing.

Projekt Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše podnikatelského objektu

parc.č. 176/20 k.ú.: Homole reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002872 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.