Stavoklima

projekce

Projekční činnost

TZB od projektu po realizaci

Zpracováváme projektovou dokumentaci v oboru vzduchotechnikavytápění a chlazení (HVAC), a to ve všech fázích projektu.

 • studie, projektová zadání formou konzultace s cílem nabídnout optimální řešení ve vztahu k provozním a investičním nákladům
 • autorizované projekty pro stavební povolení, hlukové studie
 • projekty pro výběr zhotovitele
 • prováděcí projekty
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Máme zkušenosti z projektů a realizací staveb pro průmyslhospodářských stavebstaveb občanské vybavenostibytových domůsportovních staveb a projektů speciálních průmyslových a technologických aplikací.

Vytápění

Projektová dokumentace

 • teplovodní zdroje na pevná paliva
 • teplovodní zdroje na plynná a kapalná paliva výhradně s využitím kondenzační techniky
 • systémy s více zdroji tepla, integrace zdrojů tepla
 • tepelná čerpadla vzduch-voda s vysokým SCOP a teplotou vody až 75°C
 • tepelná čerpadla země-voda s možností využití přírodního chlazení
 • tepelná čerpadla vzduch-vzduch, systémy 4. generace s ekvitermním řízením
 • systémy pro zpětné získávání odpadního tepla
 • blokové zdroje tepla a teplé vody na bázi tepelných čerpadel (moduly pro 12, 24 a 36 bytových jednotek) jako náhrada tepla ze systémů CZT, též v kontejnerovém mobilním provedení
 • předávací stanice tepla pára-voda, voda-voda (tlakově závislé i tlakově nezávislé)
 • kogenerační jednotky, mikrokogenerace,  též v kontejnerovém mobilním provedení
 • výměníky pro zpětné získávání tepla
 • solární systémy
 • akumulace tepla
 • ohřev teplé vody
 • technologické ohřevy
 • tepelné sítě
 • mobilní tepelné a chladící zdroje v ocelových kontejnerech
 • otopné soustavy na bázi otopných těles, podlahového vytápění, fancoilů, stěnových a stropních panelů pro vytápění a chlazení, VRV systémů, teplovzdušných systémů, dveřní clony

Chlazení a výrobníky chladu

Výroba a zásobování chladem

 • výrobníky chladu vzduch-voda
 • výrobníky chladu voda-voda (bez vlivu hluku na okolí)
 • výrobníky chladu země-voda (bez vlivu hluku na okolí)
 • absorpční jednotky
 • VRV systémy
 • split a multisplit systémy
 • přírodní chlazení zemním kolektorem
 • chlazení vzduchem
 • průmyslové aplikace chlazení
 • chlazení serverů a datových center, využívání odpadního tepla, odolné systémy TIER III a IV, záložní pasivní systémy chlazení, akumulace chladu

Vzduchotechnika

Větrání pomocí vzduchotechniky

 • systémy nuceného větrání pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla
 • odvody znečištěného vzduchu pomocí vzduchotechniky, filtrace, odhlučovače, systémy v provedení Ex
 • systémy větrání chráněných únikových cest
 • systémy odvodu kouře a tepla
 • systémy větrání garáží
 • systémy větrání kuchyní
 • systémy havarijního větrání

Systémy MaR

Systém měření a regulace vzduchotechniky

 • ekvitermní řízení zdrojů tepla a chladu, ohřev teplé vody, ohřev bazénové vody
 • kaskádové řízení zdrojů tepla a chladu
 • systémy řízení zpětného získávání tepla a chladu
 • inteligentní budovy
 • systémy individuálního řízení vytápění-chlazení (IRC)
 • systémy řízení vzduchotechnických jednotek a distribuce vzduchu

Kontakt

Napište nám