Stavoklima

Sponzoring

Společnost STAVOKLIMA každoročně sponzoruje tyto organizace:

Centrum BAZALKA, o. p. s., České Budějovice - komplexní péče o děti a mládež s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., České Budějovice

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, České Budějovice

Domov důchodců Horní planá, příspěvková organizace

HC Motor České Budějovice