Stavoklima

Etika

Etika podnikání je pro nás stejně důležitá, jako kvalita našich výrobků a montážních či servisních prací. Etika podnikání pro nás představuje nejen principy plynoucí z legislativních předpisů a lokálních kulturních zvyklostí, ale také bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí nebo ochranu informací. Řídíme se vlastním Etickým kodexem, který je závazný pro naše zaměstnance i další subjekty, pracující pod naším jménem.