Stavoklima

Regulační klapky RKT

Charakteristika klapky

Regulační klapky jsou zařízení používaná ve vzuchotechnických systémech k regulaci průtoku vzduchu. Jejich hlavním úkolem je upravovat množství a směr proudění vzduchu v různých částech systému. Klapky mohou být ovládány manuálně, nebo automaticky pomocí servopohonů. Jejich otevření nebo uzavření může být řízeno podle různých požadavků. Vzduchotechnické regulační klapky se používají ve ventilačních systémech budov, ve vzduchotechnických jednotkách, v kanálech a potrubích. Díky nim lze dosáhnout optimálního rozložení vzduchu a efektivního fungování celého systému.

Technické specifikace

  • materiálové provedení: hliník, plastové převody
  • vlastnosti: těsné (RKT) / netěsné (RKN)
  • rozměry: libovolné kombinace (min. 110 x 110 mm, max. 3000 x 3000 mm)
  • max. teplota prostředí: 80°C
  • ovládání: ruční (R) / servopohonem (H)