Stavoklima

Protihlukové stěny SOUND 100

Protihlukové stěny SOUND 100
a panely SOUND 100

Akustické stěny jsou základním prvkem pro zajištění akustického odrušení prostoru. Pro nadměrně velké zdroje akustického hluku vyrábíme a dodáváme protihlukové stěny systému Sound, akustické kapoty a nebo celé kompletní akustické kryty.

S přibývajícími technologiemi a zejména z důvodu ochrany lidského zdraví je nutné snižovat limity hlučnosti na pracovištích, v technologických a výrobních procesech i v samotném okolí obydlí.

Nadměrně hlučné technologie (výrobní linky, technologické zařízení, klimatizace, náhradní zdroje elektrické energie, kompresorovny a stroje) lze opatřit protihlukovými panely SOUND skládané do stěn, které zajistí snížení hlučnosti na požadovanou úroveň. Další významné uplatnění těchto akustických opatření naleznete v dopravě silniční či kolejové.

Stěny tlumící akustický hluk jsou dodávány jak pro vnitřní, tak i venkovní použití.

Katalog

uplatnění protihlukových stěn SOUND 100

Univerzální a variabilní

Nadměrně hlučné technologie (výrobní linky, technologické zařízení, klimatizace, náhradní zdroje elektrické energie, kompresorovny a stroje) lze opatřit protihlukovými stěnami SOUND 100, které zajistí snížení hlučnosti na požadovanou úroveň.

Modifikace stěn

Stěna SOUND 100 je vyvinuta pro aplikaci ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Stěna je tvořena jednotlivými sekcemi, které jsou řešeny jako jeden celek. Každá sekce se skládá z jednotlivých částí (nosných sloupů a protihlukových panelů), které jsou složeny v jednu ucelenou protihlukovou stěnu.

Katalog

Modulární protihlukové stěny SOUND 100

Modulární protihlukové stěny SOUND 100

Z důvodu ochrany lidského zdraví a zvyšujících se požadavků na hygienické limity hlučnosti byla vyvinuta stěna SOUND 100, která zajistí dostatečné omezení hluku tak, aby byly splněny požadované hygienické limity jak v technologických výrobních procesech, tak v samotném okolí obydlí. Stěny jsou navrženy do čtyř základních tvarů, které si dokáže modifikovat zákazník dle svých vlastních požadavků, za použití standardizovaných rozměrů jednotlivých dílů (stavebnice).

Kontakt

Napište nám