Stavoklima

Osobní dotazník

Stiskem tlačítka „ODESLAT“ souhlasím, aby mi dali vědět ze společnosti STAVOKLIMA s.r.o., IČO: 608 27 980, Česká republika, když pro mě budou mít i jinou vhodnou pozici a potvrzuji, e jsem se seznámil/a s Informacemi oprávnění a povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů společnosti STAVOKLIMA s.r.o. dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(GDPR).
Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost STAVOKLIMA s.r.o., IČO: 608 27 980, Česká republika nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 3 roky, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.