Stavoklima

Protihlukové stěny SOUND 50 light

S přibývajícími technologiemi a zejména z důvodu ochrany lidského zdraví je nutné snižovat limity hlučnosti na pracovištích, v technologických a výrobních procesech i v samotném okolí obydlí. Nadměrně hlučné technologie (výrobní linky, technologické zařízení, klimatizace, náhradní zdroje elektrické energie, kompresorovny a stroje) lze opatřit protihlukovými panely SOUND LIGHT skládanými do stěn, které zajistí snížení hlučnosti na požadovanou úroveň. Další významné uplatnění těchto akustických opatření naleznete v silniční či kolejové dopravě, ochrana obyvatelstva při výstavbě v podobě ochranných protihlukových bariér či v průmyslu ve formě oddělení hlučných provozů či strojů.